PLASTIC PLUG 

พุกพลาสติก

พุกพลาสติก นิยมใช้งานทั่วๆไปภายในบ้าน งาน DIY เช่น ใช้ยึดผนังแขวนกรอบรูป,ชั้นวางของ เล็กๆ การใช้งานพุกพลาสติกจะต้องใช้ร่วมกับน๊อต หรือสกูล

วิธีการใช้งาน ขั้นแรกต้องทำการเจาะผนัง โดยใช้ส่วานเจาะรู จากนั้นก็ฝังพุกพลาสติกลงไป แล้วก็นํ้าน๊อตมาขันเข้ากับรูที่เราเจาะไว้ โดยทั่วไปแล้วพุกพลาสติกจะรับนํ้าหนักได้น้อย ไม่เหมาะสำหรับงานหนักๆ

online shop