พุกดร็อปอิน

พุกดร็อปอิน เป็นพุกเหล็กแบบเกลียวใน ขยายตัวด้วยการตอก โดยใช้ร่วมกับสกรู, โบล์ท หรือสตัดเกลียวได้ทุกความยาว ใช้สำหรับงานติดตั้งในคอนกรีตที่มีความหนาไม่มากนัก

 

 

ปลายพุกอยู่ในระดับเดียวกันกับคอนกรีตหลังการติดตั้งไม่จำเป็นต้องติดตั้งให้ลึก ไม่เสี่ยงกับการเจาะเจอเหล็กเส้นในคอนกรีต

สำหรับพื้นผิว

ผลิตจากวัสดุ

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้งานติดตั้ง ท่อต่างๆของงานระบบ ทุกระบบ
  • งานติดตั้งราวกันตก ราวบันได
  • ใช้ในงานติดตั้งชั่วคราว เช่น ติดตั้งตาข่าย และโครงไม้ งานคอริ่ง

วิธีการติดตั้ง

  1. เจาะรู
  2. เป่าลมให้เศษปูนออก
  3. ใส่พุกลงไป และใช้ตัวเซ็ตติ้ง ตอกที่สลักเดือย เพื่อให้พุกขยายตัว
  4. ประกอบชิ้นงานที่จะยึด พร้อมขันสกรู โบลท์ หรือสตัดเกลียว ตามต้องการ

** ข้อดีของพุกดร็อปอิน  พุกฝังอยู่ในพื้นปูน เวลาต้องการลื้อชิ้นงานออก จะไม่มีอะไรโผล่ออกมา เราสามารถหาอะไรมาอุดไว้ และหากกลับมาใช้งานใหม่ ก็สามารถทำได้

พุกดร็อปอินปากบาน

พุกดร็อปอินที่สั้นและ มีปีกที่ขยายออก จะทำให้พุกชนิดนี้สามารถติดตั้ง ในรูเจาะที่ตื้นหรือลึกได้ 

สำหรับพื้นผิว