3/8"

Showing all 6 results

DROP-IN ANCHOR-พุกดร็อปอิน

พุกดร็อปอินชุบซิงค์

฿147.00฿470.00 (ราคารวมภาษีแล้ว)
รุ่นราคาประหยัด
฿115.00฿235.00 (ราคารวมภาษีแล้ว)

DROP-IN ANCHOR-พุกดร็อปอิน

พุกดร็อปอินสแตนเลส 304

฿1,324.00฿2,648.00 (ราคารวมภาษีแล้ว)
฿229.50฿2,430.00 (ราคารวมภาษีแล้ว)

SLEEVE ANCHOR-พุกปลอกสลีพ

พุกสลีพเหล็ก ชุบดาโกเมท

฿353.00฿2,996.00 (ราคารวมภาษีแล้ว)
฿70.00฿75.00 (ราคารวมภาษีแล้ว)